Apurahat

Apurahat

Kattojärjestömme Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton (SAM Suomi) kautta tuemme suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Nykyisin SAM Suomen apurahasäätiö hallinnoi omien apurahojensa lisäksi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia; Björn Savén Finnish American Scholarship, American- Scandinavian Foundation (ASF) ja Thanks to Scandinavia (TTS).

Vuosittain jaettavien apurahojen summa on yhteensä reilut 120 000 USD.

Hakuaika lukuvuoden 2018-2019 apurahoihin alkaa joulukuussa 2017.

Tarkat kriteerit löydät täältä.

Share This